skjema.test.geonorge.no - /SOSI/produktspesifikasjon/


[To Parent Directory]

5/12/2020 2:17 PM <dir> AdmEnheter
5/12/2020 2:17 PM <dir> AIS-Noder
5/12/2020 2:17 PM <dir> AkvakulturGodkjentNedlagt
5/12/2020 2:17 PM <dir> Akvakulturlokaliteter
5/15/2020 2:41 PM <dir> Ambassader
5/12/2020 2:17 PM <dir> AmbassaderOgKonsulater
5/12/2020 2:17 PM <dir> Ar50
5/12/2020 2:17 PM <dir> Arealressurs
5/12/2020 2:17 PM <dir> Banenettverk
5/12/2020 2:17 PM <dir> Barnehager
5/12/2020 2:18 PM <dir> BefolkningGrunnkretser
5/12/2020 2:18 PM <dir> BefolkningRutenett
5/12/2020 2:18 PM <dir> Beitehage
5/12/2020 2:18 PM <dir> Beredskapsdepoter
5/12/2020 2:18 PM <dir> Bergrettigheter
5/12/2020 2:18 PM <dir> BoligstatistikkRutenett
5/12/2020 2:18 PM <dir> Brannalarmsentraler
5/12/2020 2:18 PM <dir> Brannsmitteomrader
5/12/2020 2:18 PM <dir> Brannstasjoner
5/12/2020 2:18 PM <dir> Byggeforbudssoner
5/12/2020 2:18 PM <dir> BygningsmassestatistikkRutenett
5/12/2020 2:18 PM <dir> DelbarFlytebrygge
5/12/2020 2:18 PM <dir> Demninger
5/12/2020 2:18 PM <dir> DSB-brannalarmsentraler
5/12/2020 2:18 PM <dir> DSB-brannstasjoner
5/12/2020 2:18 PM <dir> DSB-sivilforsvarsdistrikter
5/12/2020 2:18 PM <dir> Dybdedata
5/12/2020 2:18 PM <dir> Dyrebesetninger
5/12/2020 2:18 PM <dir> Dyrkbarjord
5/25/2020 12:27 PM <dir> Elveg
5/12/2020 2:18 PM <dir> Enkeltminner
5/12/2020 2:18 PM <dir> EpimMinds
5/12/2020 2:18 PM <dir> Farled
5/12/2020 2:18 PM <dir> FartsforskrifterSjoVassdrag
5/12/2020 2:18 PM <dir> Fastmerker
5/12/2020 2:18 PM <dir> FelterForOljeOgGass
5/12/2020 2:18 PM <dir> FiskeplasserRedskap
5/12/2020 2:18 PM <dir> Fiskeridirektoratet_Laksefjorder
5/12/2020 2:18 PM <dir> Fjordlinjer-Kysttorskregulering
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Ar5
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Arealbruk
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Bane
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-BygnAnlegg
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Bygning
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Hoydekurve
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Ledning
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-LedningVA
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Lufthavn
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Naturinfo
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Servitutt
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Tiltak
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-TraktorvegSti
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Vann
5/12/2020 2:18 PM <dir> FKB-Veg
5/28/2020 2:21 PM <dir> Flomaktsomhetsomrader
5/12/2020 2:18 PM <dir> Flomsoner
5/12/2020 2:18 PM <dir> Flyttlei
5/12/2020 2:18 PM <dir> ForsvaretsSkredkart
5/12/2020 2:18 PM <dir> ForsvaretsSkytefelt
5/12/2020 2:18 PM <dir> ForsvaretsSkyteOvingsfeltSjo
5/12/2020 2:19 PM <dir> FredaBygninger
5/12/2020 2:19 PM <dir> Gravplass
5/12/2020 2:19 PM <dir> GrunnskolerVideregaendeskoler
5/12/2020 2:19 PM <dir> Gyteomrader
5/12/2020 2:19 PM <dir> Havforskningsinstituttet
5/25/2020 12:43 PM <dir> Havnedata
5/12/2020 2:19 PM <dir> Havniva
5/12/2020 2:19 PM <dir> Holdeplasser
5/12/2020 2:19 PM <dir> Hostbeite
5/12/2020 2:19 PM <dir> Hostvinterbeite
5/12/2020 2:19 PM <dir> Hytter
5/12/2020 2:19 PM <dir> Idrettshaller
5/12/2020 2:19 PM <dir> IKSBrannvesen
5/12/2020 2:19 PM <dir> InfrastrukturVeg
5/12/2020 2:19 PM <dir> Jordkvalitet
5/12/2020 2:19 PM <dir> Jordsmonn
5/12/2020 2:19 PM <dir> KirkebyggForenklet
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kommuneplan
5/12/2020 2:19 PM <dir> Korallrev
5/12/2020 2:19 PM <dir> KorallrevForbud
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kulturmiljoer
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kulturminner-Brannsmitteomrader
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kulturminner-Enkeltminner
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kulturminner-FredaBygninger
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kulturminner-Kulturmiljoer
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kulturminner-Lokaliteter
5/12/2020 2:19 PM <dir> Kvikkleirefareomrader
5/12/2020 2:19 PM <dir> Laassettingsplasser
5/12/2020 2:20 PM <dir> Ledning
5/12/2020 2:20 PM <dir> LedningsnettEtablertEllerFlyttet
5/12/2020 2:20 PM <dir> LedningsnettPaavistEllerAvdekket
5/12/2020 2:20 PM <dir> Lokaliteter
5/12/2020 2:20 PM <dir> LoversVirkeomrader
5/12/2020 2:20 PM <dir> Luftfartshindre
5/12/2020 2:20 PM <dir> Lufthavn
5/12/2020 2:20 PM <dir> LufthavnerFlyplasser
5/12/2020 2:20 PM <dir> LufthavnPunkt
5/12/2020 2:20 PM <dir> LyktogMerker
5/12/2020 2:20 PM <dir> MarinGrense
5/12/2020 2:20 PM <dir> MaritimeTransportkorridorer
5/12/2020 2:20 PM <dir> Markagrensen
5/12/2020 2:20 PM <dir> Matrikkelen-Adresse
5/12/2020 2:20 PM <dir> Matrikkelen-Adresse-Leilighetsniva
5/12/2020 2:20 PM <dir> Matrikkelen-Bygningspunkt
5/12/2020 2:20 PM <dir> Matrikkelen-Eiendomskart-Teig
5/12/2020 2:20 PM <dir> Matrikkelen-Vegadresse
5/12/2020 2:20 PM <dir> Museer
5/12/2020 2:20 PM <dir> N100
5/12/2020 2:20 PM <dir> N1000
5/12/2020 2:20 PM <dir> N2000
5/12/2020 2:20 PM <dir> N250
5/12/2020 2:20 PM <dir> N50
5/12/2020 2:21 PM <dir> N500
5/12/2020 2:21 PM <dir> N5000
5/12/2020 2:21 PM <dir> N5Presentasjonsdata
5/12/2020 2:21 PM <dir> NasjonaleLaksefjorder
5/12/2020 2:21 PM <dir> NaturtyperUtvalgte
5/12/2020 2:21 PM <dir> Naturvernomrader
5/19/2020 1:48 PM <dir> NinLandskap
5/12/2020 2:21 PM <dir> Nodhavner
5/12/2020 2:21 PM <dir> NorgesMaritimeGrenser
5/12/2020 2:21 PM <dir> Norskvann-Asbuilt
5/12/2020 2:21 PM <dir> Norskvann-Eksisterende
5/12/2020 2:21 PM <dir> Norskvann-Innmaltgeometri
5/12/2020 2:21 PM <dir> Norskvann-Prosjektering
5/12/2020 2:22 PM <dir> Norskvann-SkalMales
5/12/2020 2:22 PM <dir> NVDB-Trafikkmengde
5/12/2020 2:22 PM <dir> NVDB-Trafikkulykker
5/12/2020 2:22 PM <dir> OffshoreAnleggForOljeOgGass
5/12/2020 2:22 PM <dir> Oljeraffinerier
5/12/2020 2:22 PM <dir> Oppsamlingsomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Politistasjoner
5/12/2020 2:22 PM <dir> Postkretser
5/12/2020 2:22 PM <dir> Postnummeromrader
5/12/2020 2:22 PM <dir> Postsoner
5/12/2020 2:22 PM <dir> PotensielleJordOgFlomskredAktsomhetsomrader
5/12/2020 2:22 PM <dir> ProtectedSitesSimpleNorway
5/12/2020 2:22 PM <dir> RadioactivityInMarineEnvironment
5/12/2020 2:22 PM <dir> RadonAktsomhet
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reguleringsplan
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reguleringsplanforslag
5/12/2020 2:22 PM <dir> RegulerteVann
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinavtaleomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinbeitedistrikt
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinbeiteomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reindrift-Avtaleomrader
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reindriftsanlegg
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinekspropriasjonsomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinkonsesjonsomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinkonvensjonsomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Reinrestriksjonsomrade
5/12/2020 2:22 PM <dir> Rodlistearter-Svartelistearter
5/12/2020 2:22 PM <dir> RorledningerForOljeOgGass
5/12/2020 2:22 PM <dir> SeapopBreedingPopulationsEstimated
5/12/2020 2:22 PM <dir> SeapopOpenSea
5/12/2020 2:22 PM <dir> SEFRAK
5/12/2020 2:22 PM <dir> SekundaereFlystriper
5/12/2020 2:23 PM <dir> Sentrumssone
5/12/2020 2:23 PM <dir> Siidaomrade
5/12/2020 2:23 PM <dir> Sikringssoner
5/12/2020 2:23 PM <dir> Sivilforsvarsdistrikter
5/12/2020 2:23 PM <dir> SjoforsvaretsSkytefelt
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skjellsandkonsesjoner
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skogressurs
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skoler
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skolerogbarnehager
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skredaktsomhet
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skredfare
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skredfareomrader
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skredhendelser
5/12/2020 2:23 PM <dir> SkyteanleggDFS
5/12/2020 2:23 PM <dir> Skytefelt
5/12/2020 2:23 PM <dir> SnoOgSteinskredAktsomhetsomrader
5/12/2020 2:23 PM <dir> SnoskredAktsomhetsomrader
5/12/2020 2:23 PM <dir> SnoskuterOgBarmarksloyper
5/12/2020 2:23 PM <dir> Sommerbeite
5/12/2020 2:23 PM <dir> SPR
5/12/2020 2:23 PM <dir> SsbArealbruk
5/12/2020 2:23 PM <dir> SSBrutenett
5/12/2020 2:23 PM <dir> StatEnheterGrunnkretser
5/12/2020 2:23 PM <dir> Stedsnavn
5/12/2020 2:23 PM <dir> StedsnavnForVanligBruk
5/12/2020 2:23 PM <dir> Steinsprangaktsomhet
5/12/2020 2:23 PM <dir> SteinsprangAktsomhetsomrader
5/12/2020 2:23 PM <dir> Stormflo
5/12/2020 2:23 PM <dir> stoy_t-1442
5/12/2020 2:23 PM <dir> StoykartleggingVeg
5/12/2020 2:23 PM <dir> StoysonerForsvaretsFlyplasser
5/12/2020 2:23 PM <dir> StoysonerForsvaretsSkyteOvingsfelt
5/12/2020 2:23 PM <dir> StoysonerJernbanenett
5/12/2020 2:23 PM <dir> StoysonerLufthavn
5/12/2020 2:23 PM <dir> Tarehostefelt
5/12/2020 2:23 PM <dir> TerminalerForIlandforingAvOljeOgGass
5/12/2020 2:23 PM <dir> Tettsted
5/12/2020 2:23 PM <dir> Tettsted-Sentrumssone
5/12/2020 2:23 PM <dir> Tettsteder
5/12/2020 2:23 PM <dir> Tilfluktsrom
5/12/2020 2:23 PM <dir> TilfluktsromOffentlige
5/12/2020 2:24 PM <dir> TilgjengelighetFriluft
5/12/2020 2:24 PM <dir> TilgjengelighetTettsted
5/12/2020 2:24 PM <dir> Trafikkmengde
5/12/2020 2:24 PM <dir> Trafikkulykker
5/12/2020 2:24 PM <dir> TransportNetworkAir
5/12/2020 2:24 PM <dir> Trehusmiljoer
5/12/2020 2:24 PM <dir> Trekklei
5/12/2020 2:24 PM <dir> TurOgFriluftsruter
5/12/2020 2:24 PM <dir> UNESCO
5/12/2020 2:24 PM <dir> Vaarbeite
5/12/2020 2:24 PM <dir> Valgkretser
5/12/2020 2:24 PM <dir> Vannkraft
5/12/2020 2:24 PM <dir> Vaskerier
5/12/2020 2:24 PM <dir> Verneplan
5/12/2020 2:24 PM <dir> Vertikalbilder
5/12/2020 2:24 PM <dir> Vinterbeite
5/12/2020 2:24 PM <dir> VirksomheterRutenett